Услуги

Мы предоставляем нашим клиентам широкий спектр услуг в области сервиса, технологии, поставки запасных частей и т.д. Команда наших специалистов из TOSHULIN в сотрудничестве с нашими представителями и зарубежными офисами обеспечивает обслуживание станков по всему миру, в том числе осуществляет поставки запасных частей, производит капитальный ремонт наших станков. Мы поддерживаем клиентов с помощью дистанционной диагностики, звонков на горячую линию, а также содействием наших технологов в подготовке и отладке технологических программ.

Обеспечение запасных частей

У Вас запрос на обеспечение запасной части?

Заполните пожалуйста наш бланк, касающийся спроса:

Poptávka náhradních dílů

Společnost

Kontakt

Stroj

Poptávka náhradních dílů

Za účelem vyřízení Vaší poptávky prosíme o uvedení výše požadovaných údajů. Tyto údaje budou zpracovány společností TOSHULIN, a.s. se sídlem Wolkerova 845, 768 24 Hulín, IČO: 25510851, jakožto správcem osobních údajů, a to za účelem vyřízení Vaší poptávky náhradních dílů; tyto údaje budou správcem uchovány po dobu čtyř let od vyřízení objednávky, nestanoví-li zvláštní právní předpisy lhůtu delší.

* takto označené položky je nutno zadat

Správce k předmětnému zpracování uvedených osobních údajů může využívat služeb dalších zpracovatelů, jejichž seznam je uveden zde.

Berete na vědomí, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných osobních údajů, (iii) požadovat výmaz osobních údajů,(iv) požadovat omezení zpracování osobních údajů, (v) podat námitky proti zpracování osobních údajů,(vi) odvolat udělený souhlas a taktéž (vii) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle Správce, telefonicky na tel. čísle 573327576 nebo zasláním emailu na adresu gdpr@toshulin.cz.